MÜÜGITINGIMUSED E-POES

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad POODIKE.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Marine Digital OÜ (edaspidi POODIKE) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad POODIKE’i veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. POODIKE jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel POODIKE.ee.
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.
1.6. POODIKE’il on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta POODIKE.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui POODIKE’il ei ole võimalik tellimust täita, võtab POODIKE ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik POODIKE.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.
3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.
3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
3.7. Veebipoes POODIKE.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub POODIKE andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või POODIKE’i poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub POODIKE’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist POODIKE’i pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kahel moel:
5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;
5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud pakiautomaati;
5.2.  E-poe  veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. POODIKE ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida POODIKE ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemise õigus kehtib ainult eratarbijatele, juriidilistele isikutele seda ei kohaldata.
6.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Nt ei tohi kohvimasinaga teha kohvi, pesumasinaga pesta pesu, lülitada sisse arvutit jne. Tagastada ei saa audio- ja videosalvestusi ning arvutitarkvara, juhul kui tarbija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asju, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt puhastusvahendid, filtrid, printeritarvikud, kulumaterjalid, andmekandjad, hügieenitooted jne).  
6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid, lisaotsikuid jne). Kui tegemist on kampaaniatootega, mille ostuga kaasnes kingitus või mingi muu toode, tuleb tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.4.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on POODIKE-il õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.  
6.5.  Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vabas vormis) ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.7.  Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale toode).  
6.8. POODIKE tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.  Tagasimaksete tegemisest võib keelduda seni, kuni lepingu esemeks olev asi on tagasi saadud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
6.9.  Kui ostja on sõnaselgelt valinud POODIKE-i pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6.10. Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).
6.11. POODIKE ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale

7. Vääramatu jõud

7.1.  POODIKE ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida POODIKE ei saanud mõjutada või ette näha.

8.  Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. POODIKE’il on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

9.  Pretensioonide esitamise kord

9.1.  POODIKE vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul POODIKE’i poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata POODIKE’i e-posti aadressil info@poodike.ee või helistada telefonil +372 55567559. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb POODIKE vastutusest kauba mittevastavuse eest.
9.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
9.4. POODIKE vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:
– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub POODIKE’il.- pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad POODIKE ja ostja omavahel kokku.

9.6. POODIKE ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@poodike.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda POODIKE’ilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui POODIKE’il ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10.  Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui POODIKE on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus POODIKE’i pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.

[]